Masterclasses voor de ervaren implantoloog en tandtechnicus

Eddy Miedema


Eddy Miedema is sinds 33 jaar tandtechnicus en sinds 24 jaar eigenaar van Tandtechnisch Laboratorium Miedema in Drachten. Zijn specialiteit is esthetische tandtechniek, implantologie en CadCam techniek.

Eddy wordt met enige regelmaat gevraagd door implantaatleveranciers om mee te denken over nieuwe ontwikkelingen en zijn visie en ideeën daarbij. Kennis en ervaring delen doet Eddy graag. Hij wordt daarom regelmatig gevraagd om te spreken tijdens cursussen en klinische lezingen.

Vanaf 1987 is Eddy als tandtechnicus actief. In 1993 heeft hij zijn vakopleiding afgerond aan het Instituut Vakopleiding Tandtechniek, met als specialisme vaste constructies. Tot 1991 was Eddy actief bij Tandtechnisch Laboratorium Miedema te Leeuwarden. In dit laboratorium van zijn vader heeft Eddy een belangrijk gedeelte van zijn opleiding genoten.

Vanaf 1991 tot 1996 heeft hij gewerkt bij Tandtechnisch Laboratorium Kooistra ook in Leeuwarden. Daarna heeft Eddy zijn eigen tandtechnisch laboratorium opgericht. Eddy is nog steeds eigenaar van zijn laboratorium in Drachten en heeft sinds 2012 een dependance hiervan ingericht bij Omnimed. Samen met de behandelaars in Omnimed werkt Eddy vanuit prothetisch oogpunt aan een voorspelbare eindresultaat. Door zijn aanpak en ervaring fungeert het tandtechnisch laboratorium van Eddy als pilot laboratorium voor meerdere producenten waaronder enkele implantaatleveranciers.

© 2024 Omnimed. Alle rechten voorbehouden