Masterclasses voor de ervaren implantoloog en tandtechnicus

Kees Heijdenrijk


Kees Heijdenrijk is kaakchirurg-implantoloog en werkzaam bij Omnimed Kaakchirurgie en Implantologie. Hij heeft hij zich gespecialiseerd in het immediaat implanteren. Kees Heijdenrijk is zeer innovatief en ontwikkelende samen met de tandtechnicus Eddy Miedema nieuwe behandelmethodes en nieuwe materialen.
Hierdoor behoort Omnimed tot de top implantologie praktijken.


Kees Heijdenrijk studeerde tandheelkunde en geneeskunde aan de universiteit van Groningen. Sinds 1998 is hij kaakchirurg. Na de afronding van zijn opleiding werkte hij als kaakchirurg-implantoloog in het UMC Groningen en vanaf 2001 in het Medisch Centrum Leeuwarden.

In 2002 promoveerde hij op het proefschrift ‘Two-Stage Dental Implants Inserted in a One-Stage Procedure’. Sinds 2004 is hij geregistreerd als implantoloog bij de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie. Hij volgt vele implantologische congressen in binnen en buitenland en houdt regelmatig lezingen en cursussen over de implantologie en de innovaties zoals ze die bij Omnimed uitvoeren. 

In 2009 werd hij, samen met zijn collega J.G.A.M. de Visscher, door het weekblad Elsevier uitgeroepen tot beste kaakchirurg van Nederland.


In 2012 startte hij vanuit de maatschap kaakchirurgie Leeuwarden-Sneek de verwijspraktijk Omnimed.
Daarnaast is hij actief in diverse commissies en besturen binnen de kaakchirurgie en tandheelkunde.

Ook is hij lid van de NVOI (Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie), KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), NVMKA (Nederlandse Vereniging voor Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie), NVSCA (Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen).

© 2023 Omnimed. Alle rechten voorbehouden